Čtenářské dílny v I. ročníku Obchodní akademie na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Čtenářské dílny v I. ročníku Obchodní akademie na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Čtenářské dílny v I. ročníku Obchodní akademie na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ve čtvrtek dne 10. 12. 2015 se uskutečnila poslední 10. čtenářská dílna ve třídě OA1 věnovaná 9. bloku – e-čtečky.

V průběhu měsíce říjen až konec listopadu bylo realizováno celkem 9. čtenářských dílen projektu OP VK – výzvy 56, Klíčové aktivity 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (CZ.1.07/1.1.00/56.1148).

V průběhu jednotlivých ČD žáci pronikali skrze úkoly v jednotlivých pracovních listech do tajů příběhů jednotlivých druhů a žánrů literatury, postupně se seznamovali v rámci samostatné práce s jednotlivými tituly buď individuálně, nebo prací ve skupinách a o své poznatky se pak na závěr každé dílny podělili se svými kolegy tak, aby dokázali své spolužáky svým vystoupením nadchnout – motivovat tak, aby je přivedli k přečtení vybraného titulu knihy.

V rámci Projektu do školní knihovny přibylo 100 kusů nových titulů knih a bylo zakoupeno 17 e-čteček.

Čtenářské dílny byly u žáků velmi oblíbené a je vidět u nich posun ve výběru knih a celkovému porozumění literatuře – kniha se tak stala nedílnou součástí jejich života, což byl hlavní záměr čtenářských dílen, který byl tímto naplněn.

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.