Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské dílny) - II. blok

Ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 se uskutečnil 2. blok čtenářských dílen – Dívčí literatura ve třídě OA1 v rámci výuky CJK a Projektu OPVK – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V úvodním slově vyučující seznámila s dívčí literaturou a úkoly, pak si studenti rozebrali jednotlivé tituly věnované dívčí literatuře a vytvořili pracovní skupiny a dostali pracovní listy, které při seznamování se s knihou a pronikáním do jejich tajů, postupně vyplňovali. Při samostatné práci si mohli v bodě 6, vybrat ke zpracování jeden ze tří nabízených úkolů: charakteristika – rozbor; předvést formou scénky dialog postav; vytvořit – mluvní cvičení s cílem – nadchnout posluchače a přivézt je k přečtení vybraného titulu.

V závěrečné části formou dialogu vyučujícího s žáky byla provedena kontrola plnění zadaných úkolů. Jednotlivé pracovní skupiny prostřednictvím mluveného slova prezentovaly svou práci.   

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.