Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské díly)

Čtenářské dílny v OA1 (KA1 Čtenářské díly)

Čtenářské dílny v OA1

Ve čtvrtek dne 1. října 2015 se uskutečnil 1. blok čtenářských dílen – Úvodní hodina, ve třídě OA1 v rámci výuky CJK a Projektu OPVK – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V úvodní části ředitelka školy Mgr. Věra Szabová vysvětlila cestu školy k získání projektu a jeho význam pro studenty a školu.

V další části knihovnice M. Štěpinová seznámila studenty s novými tituly zakoupenými v rámci projektu a možnostmi práce s touto literaturou ve školní knihovně.

V poslední části Úvodní hodiny vyučující v rámci řízeného rozhovoru a samostatné práce studentů pronikali do tématu, struktury, bibliografických údajů, forem zpracování odborné a krásné literatury a organizace výpůjček v knihovně.

Projekt bude probíhat v průběhu školního roku 2015/2016 v deseti samostatných blocích věnovaných zábavné i dobrodružné literatuře a práci se čtečkami, které budou v rámci projektu zakoupeny.

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.