Informace o projektu Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

                    

Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Informace o projektu

REALIZÁTOR:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – výzva č. 56

NÁZEV PROJEKTU:   

Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.1.07/1.1.00/56.1148

DOBA REALIZACE:

1. září 2015 – 30. listopadu 2015

INFORMACE K PROJEKTU:

www.sps-caslav.cz

CÍL PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízení.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 1:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

CÍL AKTIVITY 1:  

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3:

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

CÍL AKTIVITY 3:  

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4:

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

CÍL AKTIVITY 4:  

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.