Investice do rozvoje vzdělávání - Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Investice do rozvoje vzdělávání - Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Klíčová aktivita 3: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Naše škola se zapojila do dalšího projektu a to v rámci výzvy č. 56 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je pojmenován Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. V rámci OPVK se jedná o oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podporované aktivity tohoto projektu jsou uspořádány do šablon klíčových aktivit, ze kterých jsme si vybrali šablonu „Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí“, jejímž cílem je profesní rozvoj pedagogů těchto předmětů.

Do projektu bylo přijato celkem 2 757 projektových žádostí v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši  1 564 438 223,- Kč.

Projekt máme naplánován od 1. září 2015 a bude ukončen 30. listopadu 2015. Jako partnerskou školu pro realizaci projektu jsme si vybrali Technickou akademii ve Spišské Nové Vsi, se kterou již 20 let úspěšně spolupracujeme v jiných oblastech. Základním bodem projektu bude krátkodobá stáž 4 učitelů naší školy v délce 5 pracovních dní uskutečněná na partnerské škole. Během pobytu se budeme účastnit výuky jednotlivých předmětů. Získané zkušenosti budou následně využity při výuce na naší škole.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.