Projekt "Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav"

Projekt "Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav"

Dne 1. 9. 2015 byl zahájen nejenom nový školní rok 2015-2016, ale i projekt "Podpora výuky na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav".

 

Tento projekt je v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - výzva č. 56. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízení.

Pod tímto projektem škola uskuteční tří klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Klíčová aktivita 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Klíčová aktivita 4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 

Další informace naleznete v sekci "Projekty". 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.