1. rok udržitelnosti 2011 - 2012

1. rok udržitelnosti 2011 - 2012

Projekt HRA-ČKA

Na závěr školního roku (25. - 26. 6. 2012) proběhl na naší škole dvoudenní mezioborový a mezipředmětový projet v rámci udržitelnosti programu ESF OPVK. Projekt nesl název HRA-ČKA a  byl určen pro studenty druhých ročníků z oboru Strojírenství, Obchodní akademie a Ekonomického lycea.

 

Rozhodli jsme se využít jejich nabytých vědomostí získaných při výuce odborných a všeobecných předmětů – ekonomie, strojírenské technologie, technického kreslení, českého jazyka a anglického jazyka.  Chtěli jsme, aby si vyzkoušeli své schopnosti při týmové práci a prověřili svou ctižádost i pracovitost v soutěži týmů.

Cílem projektu bylo vytvoření návrhu dřevěné hračky, kterou by bylo možno skutečně vyrobit
a prodávat na tuzemském trhu.
Na informativní schůzce, která se konala s týdenním předstihem, se studenti dozvěděli, že je čeká týmová práce, kde se budou učit spolupracovat, organizovat práci a hlavně spoléhat se jeden na druhého tak, jak se to děje v „opravdové práci“. Obdrželi požadavky na pomůcky a informace o požadovaných dovednostech -  vytvoření  náčrtu s okótovaným nárysem, bokorysem a půdorysem, zpracování dvojjazyčného (českého a anglického) popisu výrobku, pracovního postupu a propagačního letáku, vypracování  analýzy trhu s použitím internetu. Studenti byli také seznámeni s kritérii hodnocení.
Žáci se rozdělili do devíti pracovních týmů tak, aby v každém týmu byl zástupce každého studijního oboru, respektive z obchodní akademie zástupci dva.
První den vlastní práce na úkolech se po zahájení projektu v jídelně týmy rozešly do vyhrazených učeben. Po krátké poradě o organizaci práce studenti nasadili vysoké tempo a usilovně se snažili, aby právě jejich hračka a zpracování bylo nejlepší a nejoriginálnější. K tomu použili různé výtvarné pomůcky a zapojili kolektivně svou fantazii.
Ve dvě hodiny téhož dne se na stěnách spojovací chodby objevily první výstupy projektu. Barevné plakáty o velikosti A0 s náčrty, dvojjazyčnými texty, dvojjazyčnou technickou dokumentací a obrázky. Samozřejmě, nápaditě signifikované svými autory.
Poté nastala práce nás, pedagogů, abychom práce prohlédli a ohodnotili. Druhý den hlasovali o výtvorech studenti prvních a třetích ročníků, zatímco týmy pracovaly na přípravě prezentací. V 10:00 jsme se všichni sešli v aule, abychom zhlédli a posoudili  prezentace.
Na závěr jsme se ohlédli za naší dvoudenní společnou prací a s radostí konstatovali, že až na malé nedostatky, které rozhodně půjdou odstranit, jsme s prací studentů spokojeni, velice pozitivně nás překvapilo jejich pracovní a nadšené úsilí. Poté byly vyhlášeny vítězné týmy, kterým se dostalo sladkého ocenění a gratulace od paní ředitelky Mgr. Věry Szabové.                             

 

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.