3. rok udržitelnosti 2013 - 2014

3. rok udržitelnosti 2013 - 2014

Název projektu:        Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Realizátor:                 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Číslo prioritní osy:    1.1

Registrační číslo:      CZ.1.07/1.1.06/01.0088

Fáze projektu:          udržitelnost projektu – 3. monitorovací období (MZ3)


Projektový den (23. – 24. 6. 2014)

 

Název projektového dne:     „Využití prostoru za sportovní halou BIOS“

Cílová skupina:                    I.- III. ročníky SŠ        cca 120 žáků

Termín:          23. 6. 2014      8:00 – 13:20 hod.      práce na projektovém záměru

                       24. 6. 2014      8:00 – 9:00 hod.        finalizace + tisk (Kp)

                                                9:00 – 10:00 hod.     příprava obhajoby projekt. záměru

                                              10:00 – 12:00 hod.     obhajoby projektových záměrů

                                              12:00 – 12:30 hod.     vyhodnocení hodnotící komisí

12:30 – 13:00 hod.     vyhlášení nejlepších projektových záměrů (1., 2., 3. místo)

Vstupní informace:  3. 6. 2014                   

Skupiny:        skupina = cca 10 žáků (vytvoření projektového týmu)

skupina bude tvořena žáky napříč ročníky a studijními obory        

(I. – III. ročník; obory: OA, EL, S)

 

Výstup každé skupiny:       

23. 6. 2014      A) zpřístupnění v elektronické podobě (žákovský účet na školním serveru, GoogleDisk s nastaveným sdílením, ...):  

A.1. projektový záměr (cíl a zdůvodnění realizace)

A.2. grafický návrh (půdorys, 2x pohled)

A.3. rozpočet projektu

A.4. zdroje financování + žádost o dotaci

A.5. realizace projektu

a) co je potřeba před zahájením realizace

b) vlastní realizace – oslovení firem (poptávky)

  

24. 6. 2014      B) seznámení s projektovým záměrem před publikem (obhajoba záměru) – ústně, bez použití IT ve školní jídelně

                        1. finalizace a tisk dokumentů

                        2. příprava obhajoby projektového záměru (max. 10 min./projekt)

                        3. vlastní obhajoba před publikem (zúčastňuje se celý tým)

 

Materiální pomůcky:           papíry A4 (zajistí škola)

tužky, pastelky, pravítko (zajistí skupina)

 

Technické pomůcky:            PC + internet

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.