O projektu OPVK

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

REALIZÁTOR: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 1.1 Počáteční vzdělávání
NÁZEV OBLASTI PODPORY: Zvyšování kvality ve vzdělávání
NÁZEV PROJEKTU: Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování
Č. GRANTOVÉHO PROJEKTU: CZ.01.07/1.1.06/01.0088
DOBA REALIZACE: Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2011
INFORMACE K PROJEKTU: www.sps-caslav.cz
CÍL PROJEKTU: Projekt je zaměřen na podporu implementace ŠVP na SŠ pro čtyřleté maturitní obory SPŠ (S, TL) a OA (OA, EL) v oblastech mezipředmětových vztahů.
V rámci projektu budou vytvořeny pro jednotlivé maturitní obory nové pracovní výukové materiály, které budou zásadním způsobem přispívat k zavádění nových vyučovacích metod ve výuce odborných, všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětů s využitím výpočetní techniky.
Sborník mezipředmětových příkladů budou vytvářet učitelé školy, kteří jsou garanty odborných předmětů nebo mají dlouholeté zkušenosti s výukou v daných odborných předmětech. Klíčové kompetence žáků, které budou sledovány při řešení příkladů, budou konzultovány ve spolupráci s aktéry na trhu práce (podniky z regionu), s ÚP KH a ZŠ.
Důležitou součástí projektu bude také pilotní ověření vytvořených příkladů.
CÍLOVÉ SKUPINY: Žáci střední školy (S, OA, TL, EL)
Pedagogický sbor

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.