Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Žáci třídy S1 v rámci předmětu LEV s úspěchem odprezentovali v dosavadních březnových hodinách CJL výsledky svého snažení v rámci projektového úkolu z předmětu LEV s tématem Stavební slohy, architektonické znaky uměleckých slohů se zaměřením na románský a gotický.

Cílem úlohy je uvědomit si znaky těchto dvou stavebních slohů na konkrétních regionálních památkách.

Úloha je zpracována pro výuku literární a estetické výchovy. Využívá znalostí žáků o stavebních slozích, které si osvojili v hodinách dějepisu i literární a estetické výchovy. Vede k poznání typických znaků příslušné architektury daného stavebního slohu, k pojmenování a pochopení rozdílů mezi nimi. Cílem je uvědomit si tyto znaky a poznat architekturu s těmito prvky, přiřadit ji na základě stavebních znaků ke stavebnímu slohu, obhájit výsledky práce formou verbální prezentace s použitím zrealizovaného obrazového materiálu.

Cílovými objekty se staly především kostel svatého Petra a Pavla (resp. románský kostel sv. Michala) v Čáslavi a kostel sv. Jakuba v obci Jakub - Církvice. 

Mezi nejzdařilejší výsledky patřily papírové modely staveb ze stavební dílny Matěje Švarze a Davida Sobotky.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.