Realizační tým projektu OPVK

Tvorba příkladů pro realizaci mezipředmětového a projektového vyučování

Realizační tým projektu

JMÉNO  POZICE  E-MAIL / TELEFON
Ing. Petr Richter  vedoucí projektu  richter@sps-caslv.cz 
739 053 573
Ing. Oldřich Horák  vedoucí odborných předmětů   
- TECHNICKÁ OBLAST 
horak@sps-caslav.cz 
739 053 582
Mgr. Pavel Kluh  vedoucí odborných předmětů
- SPOLEČENSKO-VĚDNÍ 
kluh@sps-caslav.cz 
739 319 240
Mgr. Karel Kvapil  odborný garant ICT
- MATEMATIKA, IT 
kvapil@sps-caslav.cz 
327 302 246
Ing. Vlastimil Andrle  garant specifických předmětů
- TECHNICKÁ OBLAST 
andrle@sps-caslav.cz 
327 302 223
Ing. Jan Novák  garant specifických předmětů
- TECHNICKÁ OBLAST 
novak@sps-caslav.cz 
327 302 237
Mgr. Hana Pekárková  garant specifických předmětů
- CJ, SPOLEČENSKÁ OBL. 
pekarkova@sps-caslav.cz 
327 302 217
Mgr. Roman Rambousek  garant specifických předmětů
- SPOLEČENSKÁ OBL. 
rambousek@sps-caslv.cz 
327 302 253
Ing. Vladimír Vavřina  garant specifických předmětů
- EKONOMICKÁ OBL. 
vavrina@sps-caslav.cz
327 302 226
Puskásková Jindra  účetní  puskasova@sps-caslav.cz 
739 053 606
Mgr. Věra Szabová  koordinátor projektu,
administrace
szabova@sps-caslav.cz 
739 053 590

- v průběhu projektu vstupují do realizačního týmu 2 externí spolupracovníci
  v úvodní fázi projektu: 2 externí odborní pracovníci ze základních škol
  v průběhu projektu: 2 externí odborníci z úřadu práce nebo podniku

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.