AHR se projekt líbí

AHR se projekt líbí

Asociace hotelů a restaurací České republiky sdružuje na 1340 členů z řad podnikatelů v oblasti hotelnictví a stravování a odborných škol. Asociace zajišťuje výměnu zkušeností mezi členy a spolupráci se školami. Pro projekt Unity in diversity, jehož cílovou skupinou jsou právě žáci a zaměstnanci z oboru hotelnictví a gastronomie, je tak Asociace významným partnerem.

Z tohoto důvodu byl Asociaci zaslán leták se základními informacemi o projektu. Reakce Asociace byla rychlá a pozitivní. Pan prezident Ing. Václav Stárek nás pozval do pražského sídla Asociace, kde na nás čekala manažerka pro vzdělávací programy Mgr. Jana Šturmová. V krátké prezentaci byla seznámena s hlavními cíli projektu, jeho koncepcí zaměřenou na blended learning, případové studie a interaktivitu e-learningové platformy, která jí také byla předvedena.

Paní Šturmová ohodnotila projekt a vznikající výukovou platformu velmi kladně. Vidí v něm velmi dobrý nástroj pro zkvalitnění profesního jazykového vzdělávání a nabídla naší škole podporu při šíření povědomí o projektu mezi hotelovým managementem a odbornými školami. Její hodnocení a nabídka spolupráce nás velmi potěšily. Získáváme tak významného sociálního partnera, s jehož pomocí můžeme nejenom šířit projekt mezi zaměstnavateli, ale i konzultovat koncepci úloh a funkce výukové platformy. Díky tomu budeme moci zajistit, že výukový program bude maximálně podporovat jazykové a odborné samostudium zaměstnanců hotelů a restaurací.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016