Bylo to na Havlbrod

Bylo to na Havlbrod

Bylo to jako z povídky Miroslava Šimka, kde napsal, že systém Českých drah nutí člověka neustále myslet. Bylo páteční ráno. Stál jsem s davem lidí na čáslavském nádraží a každý z nás řešil svoje dilema. „Nezůstanu sám v odstaveném vlaku, který místo v Kolíně skončil svou cestu v Čáslavi? Stihnu přeběhnout do rychlíku, který dál pokračuje jako zastávkový? Mám nasednout do osobáku, který se zpožděním 40 minut přijel místo rychlíku, o němž nikdo nevěděl, kdy vlastně dorazí?“  Nakonec jsem nasedl a celou cestu trnul, abych se do Havlíčkova Brodu dostal včas.

Naštěstí dostal a v devět hodin jsem již stál v učebně výpočetní techniky tamní Obchodní akademie a Hotelové školy. Seděli v ní vyučující cizích jazyků, aby otestovali výukovou platformu, která vzniká v projektu Erasmus+ „Unity in diversity“.  V úvodu našeho setkání jsem jim představil projekt a jeho cíle. Následně jsem je provedl obsahem e-learningové platformy. Vstupní seminář se tím změnil ve workshop, v kterém si mí posluchači mohli sami vyzkoušet moduly jazykových kurzů platformy. Jejich pozornost se upřela hlavně na moduly kurzu A2/B1, které odpovídají schopnostem jejich žáků. Vyzkoušené moduly poté ohodnotili prostřednictvím zpětnovazebních dotazníků.

Domů jsem se vracel v klidu. Vlak jel přesně podle jízdního řádu a já měl dobrý pocit. Mohl jsem se setkat s vedením školy a pedagogy, s kterými nás pojí velmi dobré osobní vztahy, vytvořené dlouhodobou spoluprací v Asociaci obchodních akademií a při zajišťování maturitních zkoušek. Navíc mě těšilo, že na konci našeho workshopu ohodnotili naši platformu jako užitečnou a zajímavou a doporučují ji pro využití ve výuce. Rád bych jim ještě jednou poděkoval nejenom za pozitivní hodnocení, ale hlavně za jejich čas, který mně a testování platformy věnovali.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v tomto textu.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016