Čáslavský sněm

Čáslavský sněm

Z království Anglického až po říši Osmanskou, z Vlach až po baltské Livonsko přibyli do královského města Čáslavi zástupci vysokých a vyšších učení, aby zde po dva dny měsíce října vedli disputaci o plnění artikulů projektu Language skills and intercultural issues in hospitality industry: unity in diversity in the EU market.

Místem jejich setkání se stala naše škola, která převzala po Univerzitě v Rize štafetu hostitele setkání projektového týmu. Celkem šestnáct zástupců z osmi zahraničních škol zasedlo ke konferenčnímu stolu, aby provedli revizi výstupů projektu, který již dospěl do své druhé poloviny. V současné době jsou již hotovy jazykové kurzy pro úrovně A2/B1 a B2/C1 včetně modulů přibližujících kulturní specifika zemí zapojených partnerů. Tyto moduly jsou již také od září školami pilotovány, kdy zpětná vazba od žáků a studentů, vyučujících a dospělých osob z trhu práce se stane důležitým zdrojem podnětů pro jejich úpravu a zkvalitnění. Nástroj pro zpracování a vyhodnocení výsledků pilotáže představila prof. Ineta Luka z rižské Univerzity Turiba.

Následovalo zhodnocení práce na kurzu úrovně A1, které provedla Hilarija L. Benić ze Školy cestovního ruchu a hotelové školy v Dubrovníku. S uspokojením mohla konstatovat, že většina modulů je již naplněna cvičeními, videi a hrami, díky nimž uživatelé získají základy celkem šestnácti odborných jazyků. Jednotlivé školy také dostaly pokyny, které věci je třeba ještě doplnit, případně do Vánoc opravit.

Poslední bod programu se věnoval organizaci setkání zástupců odborného vzdělávání z domovských zemí a zahraničí, tzv. multiplier events. Jedno takové setkání bude muset na jaře 2018 zorganizovat i naše škola ve spolupráci se slovinskou VOŠ z Murske Soboty.

Z čáslavského setkání vyšel náš tým s velmi dobrým hodnocením. Veškeré naše závazky vůči prvním dvěma kurzům jsou beze zbytku splněny a mohli jsme se již pochlubit i prvními výstupy z pilotáže. Poslední kurz A1 již máme téměř hotový. Hosté také ocenili výborné zázemí, které naše škola setkání poskytla, včetně zajímavého doprovodného programu. Ten jim dal příležitost poznat krásy zámku Žleby a Železných hor, gotické skvosty Kutné Hory a těžký život horníků dobývajících stříbrnou rudu.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tento příspěvek vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v tomto textu.

 

 

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

01.12.2017
Prázdniny a státní svátky ve školním roce 2017/...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016