Konference AHR

Konference AHR

V rámci činnosti vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR se 21. února 2017 uskutečnila na půdě Vysoké školy hotelové v Praze konference s názvem „Význam spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů pro rozvoj odborné praxe“. Konference se zúčastnili zástupci AHR, MŠMT, zaměstnavatelů a středních odborných škol.

V úvodu konference vystoupil Mgr. Z. Pracný z MŠMT a seznámil účastníky se změnami ve financování regionálního školství, k nimž dojde od 1. 9. 2018. Poté představil projektové výzvy, připravované MŠMT, pro zaměstnavatele a střední odborné školy, které by měly podpořit jejich užší spolupráci při odborném vzdělávání a hlavně praktickém výcviku. Následovaly příspěvky zaměstnavatelů a ředitelů odborných škol, kde uváděli své zkušenosti se zajišťováním praxí pro žáky SOŠ.

Konference se postupně měnila ve workshop či diskuzní fórum, kde byly definovány kompetence, které od žáků očekávají zaměstnavatelé. Byly také hledány cesty, jak co nejlépe organizačně zajistit odborné praxe ze strany zaměstnavatelů a škol. Z diskuze vyplynulo, že žáci v mnoha případech postrádají personální a sociální kompetence a kompetence jazykové. Posledně zmíněný závěr diskuze tak jen podtrhl význam projektu Unity in diversity in the EU market zaměřený na profesní jazykové vzdělávání, s nímž jsem stručně účastníky workshopu seznámil.  

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016