Vilniuský gaming

Vilniuský gaming

Museli jsme se prokousat jednou bábovkou, několika chleby s řízky, zhlédnout tři filmy a prosedět 22 hodin, než nás autobus vyklopil na nádraží ve Vilniusu. Odsud jsme se stařičkým trolejbusem prodrali skrz centrum s jeho záplavou katolických a pravoslavných chrámů v stylu baroka, byzantismu a klasicismu až k budově Vilnaus Versio Kolegija. Zde na nás čekal zbytek týmu, s kterým jsme se před pěti měsíci vydali dobýt KA2.   

Abychom během našeho setkání zahnali nudu, dali jsme se do hraní počítačových her se studentem doktorandských studií Mariusem Kalinauskasem. Mladý doktorand nám vysvětlil, jak počítačová hra může stimulovat rozvoj našich jazykových dovedností a jak jejich principy lze aplikovat do výuky. Herní prvky mohou podle něho žáky motivovat k většímu se zapojení do aktivit a řešení problémů. Je potřeba však pro žáky nastavit prostředí, které jim umožní rozvíjet téma, experimentovat a hledat cestu k cíli. Celý proces musí mít ale jasně stanovená pravidla a zpětnou vazbu s hodnocením, které jim dává pocit určitého statusu a výhod. Zdůraznil také, že při výuce s herními prvky je dobré žáky nechat, aby si vybudovali vlastní komunikační kanály, na které jsou jako generace Z zvyklí. Po Mariusově přednášce nám pak lektorka VVK prakticky předvedla funkce e-learningové platformy Moodle, které umožňují tvorbu jednoduchých her podporujících výuku.

Poté, co se na našich monitorech objevilo GAME OVER, byla provedena rekapitulace úkolů, které musí být do konce února, kdy končí první monitorovací období, splněny. Následně byla v diskuzi upřesněna struktura nových modulů, které budou vznikat v druhé fázi projektu, a stanoveny úkoly nové. Z nich vyplývá, že budeme muset paralelně pracovat na třech liniích výstupů projektu. Za prvé musíme dokončit překlady modulů pro kurz A2/B1. Za druhé musíme připravit případovou studii pro modul interkulturních aspektů v oblasti pohostinství a lekce pro modul prezentující Českou republiku, které budou součástí kurzu B2/C1. Navíc do konce dubna také musíme připravit koncept kurzu A1.

Zdá se, že druhý level gamesy „Unity in diversity in the EU labour market“ bude pro tým naší školy pěkně náročný. Naštěstí se ve Vilniusu objevila Balta, která mi pomohla zahnat chmury a nalila do žil optimismus. Takže teď znovu věřím, že se nám opět na konci podaří získat vysoké bodové skóre jako za první úroveň.  

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016