Vyrážíme na K2

Vyrážíme na K2

Dva zástupci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Mgr. Pavel Kluh a Mgr. Jana Ptáčková, se v Murské Sobotě (Slovinsko) připojili ke kolegům ze sedmi dalších evropských vysokých, vyšších a středních odborných škol, aby během společné cesty, plánované na dva roky, dosáhli vrcholu projektu programu Erasmus+ KA2.

Na zahajovací konferenci, která trvala od 13. do 15. října 2016, si její účastníci ujasnili úkoly, které je nutné splnit během realizace projektu nazvaného Unity in diversity in the EU labour market. Výsledkem projektu bude jazykový kurz určený studentům a pracovníkům v oboru turismu, hotelnictví a gastronomie. Jazykový kurz bude založen na principu blended learningu – výuky, která kombinuje on-line studium s úkoly vyžadujícími přímou interakci mezi studenty navzájem či s vyučujícím. Prostředkem, kterým lze tuto interaktivitu zajistit, jsou případové studie. S blended learningem, typy případových studií, zásadami jejich tvorby a aplikace v jazykovém vzdělávání seznámila zástupce partnerských škol ve svých dvou přednáškách Dr. Paed., Prof. Ineta Luka z Univerzity Turiba. Výukové materiály budou kromě vyučujících VOŠ Čáslav tvořit také pedagogové z TUSDU Chorvatsko, Turiba University (Lotyšsko), VSŠ Murska Sobota (Slovinsko), IPSSA Nino Bergese (Itálie), Universitatea Sapientia (Rumunsko), Viesoji istaiga Vilniaus (Litva) a Kutahya MEM (Turecko).

Práce na modulech je rozložena do tří etap. V první etapě vznikne kurz úrovně A2/B1, určený pro žáky středních škol. V druhé fázi kurz úrovně B2/C1, určený studentům vysokých a vyšších škol. Ten bude doplněn o moduly prezentující kulturní specifika jednotlivých zemí, z kterých pochází účastníci projektu. V závěrečné třetí etapě bude vytvořen kurz A1 pro začátečníky.

Některé výukové moduly budou navíc přetvořeny do aplikace pro mobilní telefony, které usnadní komunikaci turistům během jejich cest po 15 evropských zemích a Turecku. Toto je úkol nakladatelství Primrose Publishing Ltd. z Velké Británie, které je partnerem projektového týmu.

Projekt také předpokládá úzkou spolupráci tvůrců výukové platformy s odbornými školami orientovanými na hotelnictví a gastronomii a zaměstnavateli z tohoto oboru. Těšíme se, že se zúčastní mezinárodní konference, kterou naše škola bude pořádat na jaře roku 2018, kdy již budou k dispozici všechny studijní moduly a aplikace pro smartphony.

Murska Sobota je začátkem cesty, která bude klást na naše pedagogy velké nároky. Zároveň ji však vnímáme jako velkou výzvu, kdy můžeme zhodnotit naše zkušenosti s e-learningovým vzděláváním studentů kombinované formy VOŠ a zároveň toto vzdělávání dále kvalitativně rozvíjet. A přestože cestovní ruch není naším vzdělávacím oborem, můžou z projektu mít užitek i naši studenti střední a vyšší školy orientované spíše ekonomicky. Každý z nich se občas stane turistou, který se potřebuje ubytovat v hotelu či najíst v restauraci. Avšak kromě obecných jazykových dovedností pomáhajících přežít na cestách si při pilotáži modulů věnovaných managementu hotelu a práci v kanceláři prohloubí i své odborné jazykové dovednosti.

Tento projekt je financován Evropskou komisí. Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

01.12.2017
Prázdniny a státní svátky ve školním roce 2017/...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016