Informace k odborné praxi žáků pro školní rok 2017-18

Odborná praxe tříd: S2, S3, OA3

Termín souvislé odborné praxe v roce 2017/2018: 21 5. - 1. 6. 2018
Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu střední školy (dále jen SŠ).


Úvodní informace a termíny:

Seznam s návrhy firem odborné praxe
Prázdný formulář Návrh firem obdrží elektronicky předsedové jednotlivých tříd od Ing. Evy Křížové. Vyplní je daty od svých spolužáků a poté vyplněný formulář Návrh firem předseda třídy odevzdá opět elektronicky: do 25. 1. 2018
Odevzdání Návrhu firem: Ing. Blanka Valtrová nebo Ing. Eva Křížová.

Dohoda o zajištění odborné praxe
Po schválení Návrhu firem ředitelkou školy obdrží žáci od Ing. E. Křížové hromadně Dohodu o zajištění odborné praxe ve trojím vyhotovení.  
Žáci Dohodu vyplní, podepíší, nechají potvrdit na pracovišti a v případě nezletilosti žáka nechají i podepsat svým zákonným zástupcem. Poté dohody hromadně, přes předsedu třídy, odevzdají zpět pro podpis ředitelky školy.
Termín odevzdání potvrzených smluv: do 31. 3. 2018
Odevzdávání smluv: Ing. Blanka Valtrová, Ing. Eva Křížová

Zpráva z odborné praxe, Hodnocení odborné praxe
Žáci vypracují Zprávu z odborné praxe dle předepsané osnovy.
Žáci odevzdají firmou vyplněný formulář Hodnocení odborné praxe.
Údaje k odborné praxi a formuláře ke stažení jsou na webových stránkách školy.
Termín odevzdání: do 6. 6. 2018
Odevzdání obou dokumentů (Zprávy a Hodnocení): Ing. Blanka Valtrová, Ing. Eva Křížová
Upozornění: text zprávy napište na PC (nikoli ručně) a listy spojte sešívačkou nebo kancelářskými sponkami, zprávy musí obsahovat potřebné podpisy (studenta, firmy) a razítko firmy!!!

Více informací o praxích se dozvíte u Ing. Blanky Valtrové
e-mail: valtrova@sps-caslav.cz

 

Odborná praxe tříd střední školy

• Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu SŠ.
• Odborná praxe musí odpovídat studovanému zaměření (ekonomické, technické).
• Odbornou praxi si zajišťují žáci samostatně, pouze v případě, že žák nemůže dlouhodobě sehnat žádné umístění v podniku a vyčerpal své možnosti, pomůže se zajištěním provozní praxe žákovi škola.
Každá nepřítomnost na praxi musí být řádně doložena.
Denně musí být odpracováno minimálně 6 hodin.
• Odborná praxe může být vykonávána v podnicích malého, středního a velkého rozsahu, ve státní správě, u soukromých podnikatelů, popř. u živnostníků. Není vhodné, aby žák vykonával praxi u fyzické osoby, která je rodinným příslušníkem (praxe vykonávána doma u rodiče).
• Odborná praxe je žákem vykonávána bezplatně, tj. žákovi nenáleží za vykonané činnosti na pracovišti žádná finanční či jiná odměna.

Žák:
• osloví podnik;
• domluví se na pracovní náplni;
• nahlásí podnik ve škole, kde proběhne schválení vybraného podniku (nebo připomínky k vybranému podniku);
• předá podniku Dohodu o zajištění odborné praxe (dohodu obdrží ve škole);
• podepsanou Dohodu přinese do školy k podpisu ředitelce školy;
• v podniku vykonává pracovní úkony dle dohodnuté pracovní náplně;
• vypracuje Zprávu z odborné praxe (formulář nalezne na webu školy);
• odevzdá Hodnocení odborné praxe, které vyplní zaměstnanec daného podniku.

Škola:
• dohlíží na žáky v průběhu odborné praxe;
• shromažďuje připomínky a náměty z odborné praxe;
• přebírá Zprávu a Hodnocení z odborné praxe;
• hodnotí žáka z předmětu Praxe (OA, S).
V případě neúčasti na odborné  praxi či neodevzdání požadovaných dokumentů získává žák „neklasifikováno“ z daného předmětu.

 

Ke stažení
ikonaZpráva z odborné praxe
ikonaHodnocení odborné praxe

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016