Jak komunikovat se školou

Jak komunikovat se školou

Jak  komunikovat se školou?

 

 

  • www stránky školy :

 1. hromadné informace - informace o škole, kontakty, informace školské rady, práce a aktivity studentů, výroční zpráva, školní řád, materiály k výuce a k domácí přípravě, informace výchovného poradce, odkazy na různé zákony a vyhlášky v souvislosti se školstvím aj.

 2. individuální informace  – viz. Bakaláři: každý rodič má vlastní přístupové jméno a heslo a může průběžně sledovat docházku dítěte, průběžnou klasifikaci a případné informace od třídního učitele

  • Telefon, e-mail :  viz.  Kontakty
  • Osobní návštěvy a individuální konzultace: při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů preferujeme, aby u jednání byli přítomni  učitel – žák – rodič
  • Třídní schůzky
  • Dny otevřených dveří: určené jak pro nové uchazeče o studium, tak i pro rodiče stávajících žáků, rodiče mají možnost seznámit se s odbornými učebnami a vzdělávacím programem školy

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016