Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

STC je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povinností s cílem pomoci ostatním, ale také zajistit si lepší pozici pro další studium i konkurenceschopnost při získávání vysněného zaměstnání.“

www.microsoft.com/cs-cz/education/students/stc

Ve středu 22. listopadu 2017 se čtyři žáci druhého ročníku průmyslové školy oboru Strojírenství na základě úspěšné registrace zúčastnili krajského kola programu STC pořádaného Vzdělávacím centrem Microsoftu. Získali další zkušenosti formou motivačního pohovoru před zkušební komisí v příjemném prostředí SOŠ informatiky a spojů v Kolíně. Motivační pohovor zahrnoval sebeprezentaci, reakce na otázky v anglickém jazyce, představu o vlastní budoucnosti s vazbou na ICT a přehled vlastních mimoškolních aktivit.

Ve značné konkurenci obstálo pět vybraných účastníků, kteří postoupí do prosincového celostátního finále konaného v sídle společnosti Microsoft Česká republika.

Tato příležitost je pootevřenou branou k dalšímu osobnímu rozvoji žáků a motivací pro naše první ročníky. Další příležitost se bude opakovat opět v roce 2018.

Novinky

30.11.2017

Národní technické muzeum Praha

Exkurze se koná ve středu 13. prosince 2017 pro žáky S1. Organizačně zajišťuje Ing. J. Novák. Akce začíná v 7:35 hod. na vlakovém nádraží Čáslav. Odjezd v 7:50 hod.

30.11.2017

Výstava o dějinách Ruska (1917 - 2017)

Exkurze se koná ve středu 13. prosince 2017 pro žáky OA3 z jazykové skupiny RUJ. Organizačně zajišťuje Mgr. R. Kalivoda. Akce začíná v 7:35 hod. na vlakovém nádraží Čáslav. Odjezd v 7:50 hod.

30.11.2017

Studentské volby

V úterý 12. prosince 2017 se škola zapojí do projektu "Studentské volby". Cílem projektu je, aby se studenti na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy volby prezidenta České republiky. Pro potřeby studentských voleb je vyhrazena učebna č. 3. Organizačně zajišťuje Mgr. R. Kalivoda a žáci OA3.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.10.2017
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
27.11.2017
Vážení zájemci o studium, Vážení rodiče,tak jak...
celý článek

Média

31.08.2016