Škola - historie

Škola - historie

Obvodové odborné živnostenské školy v Čáslavi

J. Kolský, řed. živnost. škol.

Město Čáslav za vydatné finanční podpory min. školství a živnostenských korporací postavilo pro místní živnostenské školy v roce 1937 školní budovu. Význam živnostenského školství roste rok od roku. V prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků, ve druhém roce přes 8OO a v letošním roce již 1.100 žáků. Stavbou živnostenské školy doplnilo město kulturní vývoj celého okresu. Živnostenskému stavu dostalo se stánku, který umožní, aby i jeho příslušníci přicházeli do života vyzbrojeni potřebným vzděláním a získali tak svému stavu vážnost, která jí patří. V budově jest umístěno celkem 6 odborných škol: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítá 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Vzdělání, odborná prakse i velké zkušenosti učitelů jsou zárukou, že učňovský dorost jest svěřen do dobrých rukou. Nejen však po stránce odborného vzdělávání, také po stránce společenské výchovy snaží se škola odstranit nedostatky, kterými dosud živnostenský stav trpěl. Prostřednictvím učňovské besídky, která jest školou spravována a má pobočky ve všech větších místech, účastní se škola kulturního života kraje pořádáním besídek, přednášek, divadel, společenských večerů aj.

            I po stránce sociální koná škola dobře svoje poslání. Značné částky vynakládají se na podporu dojíždějícího žactva, školní práce (obleky, obuv a p.) dávají se darem nemajetkovým, pro přespolní vyvařuje se levně (za 2 K) úplné obědy, které se chudým dávají zdarma ap. Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu, která dosud pojme asi 45 chovanců. Chata jest postavena v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova. V letních měsících slouží k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům učňovské besídky. V chatě jsou dvě ložnice, jídelna, kuchyně, koupelna, dvě šatny a kancelář. Město Golčův Jeníkov vydatnou pomocí umožnilo stavbu chaty. Do letošních prázdnin bude pravděpodobně chata rozšířena tak, aby v ní mohlo býti umístěno alespoň 80 chovanců (40 dívek a 40 hochů).

 

Čerpáno z publikace: SPÁČIL, J., SEDLÁČEK, A., ZLÁMAL, V. Čáslav město a okres.  Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1940. 136 s.   

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

01.12.2017
Prázdniny a státní svátky ve školním roce 2017/...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016