OSPRŽŠ 2015/2016

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy.

 

Občanské sdružení přátel a rodičů žáků školy je dobrovolné sdružení. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy a samosprávy i na jiných organizacích. Jeho činnost je zaměřena na respektování práv a zájmů žáků, na vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a školou a na pomoci škole při vzdělávání a duševním rozvoji studentů.

I přesto, že sdružení je nezávislé, je velmi úzce spjato s touto školou. Sdružení má při škole dlouhodobou tradici a plní svojí úlohu. Sdružení finančně přispívá studentům a škole na společenské a sportovní akce, podporuje vzdělání studentů a spolufinancuje některé projekty školy. Dále sdružení financuje náklady, které nelze hradit z rozpočtu školy, jako například cestovní náklady studentů při reprezentaci školy, věcné dary studentům za prospěch nebo reprezentaci školy a podobně.

Členem sdružení může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka, který souhlasí se stanovami a zaplatí členský příspěvek. Členové sdružení jsou organizováni dle jednotlivých tříd a z každé třídy je zvolen nejméně jeden člen, který zastupuje ostatní členy třídy ve výboru sdružení.

 

Předseda OSPRŽŠ – pan Jindřich Marek

Kontakt: osprzs@sps-caslav.cz

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

14.01.2018
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016