Burza učebnic a schůzka rodičů budoucích studentů 1. ročníků

Burza učebnic a schůzka rodičů budoucích studentů 1. ročníků

Burza učebnic a schůzka rodičů budoucích studentů 1. ročníků

Ve středu 21. 6. 2017 se konala již tradiční Burza učebnic. Tato akce se koná ve školní jídelně od 14 hod. a studenti vyšších ročníků mohou prodávat své již nepotřebné učebnice studentům nižších ročníků.

Burzy učebnic se každoročně účastní i Knihkupectví Chrpa Čáslav, které nabízí učebnice zcela nové.

Od 15:30 hod. následovala první schůzka rodičů budoucích studentů 1. ročníků oboru Ekonomické lyceum EL1, Obchodní akademie OA1 a Strojírenství S1. Rodiče byli rozděleni do tříd podle oboru studia svých dětí a dozvěděli se vše potřebné pro zahájení studia. V úvodu byli přivítáni paní ředitelkou Mgr. Věrou Szabovou a pak již následoval tok informací od třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, vedoucí školní jídelny a vyučujícího tělesné výchovy.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.