Co se děje ve škole v období prázdnin?

Co se děje ve škole v období prázdnin?

Žáci a studenti zakončili svůj školní rok na konci června, vyučující a další zaměstnanci školy čerpají průběžně své zasloužené dovolené a přesto je ve škole stále živo.

V průběhu prázdninových měsíců se ve škole bourá, staví, opravuje, rekonstruuje, maluje, vyměňuje a následně vše uklízí a připravuje na zahájení nového školního roku, které bude v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hod.

Hned v prvních červencových dnech začala rekonstrukce chlapeckých WC ve 2. patře hlavní budovy, zedníci se pustili do oprav v učebně č. 60, kde zrenovovali stěnu u plátna a mezi stropem a okny a malíři začali s výmalbou učeben a chodeb.

Práce řemeslníků probíhaly také ve školní jídelně, kde byla instalována nová šatní stěna, kam si budou moci studenti odkládat školní batohy, bundy, čepice aj. Vzhledem k navýšení počtu strávníků od nového školního roku, bude do školní jídelny zakoupeno nové vybavení – velkokapacitní myčka, pánev a kotel.

Také se budovalo v okolí školy. Byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty u školní jídelny, včetně pořízení nových vstupních vrat.

Na druhou polovinu prázdnin jsou naplánovány další úpravy. Proběhne oprava hlavního vchodu, výměna oken v učebně č. 55, budou zřízeny nové hygienické kabiny u stávajících toalet a výměna vstupních dveří u vchodu pro studenty.

Polovina prázdninových dní je za námi, velký kus odvedené práce je již úspěšně zakončen, ale také dost povinností je ještě před námi. Řemeslníkům přejeme, aby jim šla práce dobře od ruky, a my se těšíme do zrekonstruovaného a čistého prostředí naší školy. 

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.