Dvě přednášky pro zaměstnance školy - „první pomoc“ a „BOZP“

Dvě přednášky pro zaměstnance školy - „první pomoc“ a „BOZP“

Dvě přednášky pro zaměstnance školy - „první pomoc“ a „BOZP“

Ve středu 30. srpna 2017 v průběhu přípravného týdne se zaměstnanci školy zúčastnili přednášky o poskytování první pomoci a BOZP.

Základy první pomoci přednášela a praktickými ukázkami doplňovala paní Kunášková z Oblastního spolu Českého červeného kříže Kutná Hora. Zaměstnanci školy byli informováni o poskytování první pomoci a také si prakticky vyzkoušeli některé úkony. Druhá přednáška byla z oblasti BOZP, kde se kladl důraz na dodržování bezpečnosti práce jak zaměstnanců školy, tak i studentů. Přednášejícím byla paní Hemzová, specialistka na BOZP.    

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.