Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

Microsoft a Studentské trenérské centrum (STC)

STC je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povinností s cílem pomoci ostatním, ale také zajistit si lepší pozici pro další studium i konkurenceschopnost při získávání vysněného zaměstnání.“

www.microsoft.com/cs-cz/education/students/stc

Ve středu 22. listopadu 2017 se čtyři žáci druhého ročníku průmyslové školy oboru Strojírenství na základě úspěšné registrace zúčastnili krajského kola programu STC pořádaného Vzdělávacím centrem Microsoftu. Získali další zkušenosti formou motivačního pohovoru před zkušební komisí v příjemném prostředí SOŠ informatiky a spojů v Kolíně. Motivační pohovor zahrnoval sebeprezentaci, reakce na otázky v anglickém jazyce, představu o vlastní budoucnosti s vazbou na ICT a přehled vlastních mimoškolních aktivit.

Ve značné konkurenci obstálo pět vybraných účastníků, kteří postoupí do prosincového celostátního finále konaného v sídle společnosti Microsoft Česká republika.

Tato příležitost je pootevřenou branou k dalšímu osobnímu rozvoji žáků a motivací pro naše první ročníky. Další příležitost se bude opakovat opět v roce 2018.

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.