Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili.

Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili.

Měsíc listopad je již tradičně spojován s projekty Příběhy bezpráví a Měsíc filmu na školách.

Příběhy bezpráví přibližují žákům prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů moderní československé dějiny. Studenti mají také možnost setkat se s pamětníky totalitního bezpráví.

23. listopadu se sešly 1. ročníky naší školy, aby si připomněly příběhy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy. Úkol pro studenty byl nelehký – vypátrat ve své rodině a nejbližším okolí někoho, kdo má s emigrací vlastní zkušenost.

K vybranému tématu jsme si promítli snímek Jaromíra Polišenského Swingtime. Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je spolupracovníci StB převáděli přes falešnou státní hranici do „západní“ zóny. V inscenovaném americkém táboře od nich fiktivní Američané získávali důležité informace o lidech, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem. V letech 1949–1952 tak byly v průběhu této akce zatčeny a uvězněny téměř dva tisíce československých občanů.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.