Obhajoby dlouhodobých maturitních prací

Obhajoby dlouhodobých maturitních prací

Obhajoby dlouhodobých maturitních prací

V minulém týdnu proběhly ústní maturitní zkoušky žáků třídy S4 oboru Strojírenství. Jejich součástí byly i obhajoby dlouhodobých maturitních prací, které si většina žáků zvolila a které v tom případě nahradily praktickou maturitní zkoušku.

Témata těchto prací byla z části navržena učiteli školy, některá byla zadána regionálními firmami, které se školou spolupracují a další si žáci navrhli sami. Každá práce měla určeného vedoucího z řad učitelů školy nebo pracovníků z firem a následně i oponenta. Tito dva práci po jejím odevzdání hodnotily. Většina prací měla praktický výstup v podobě vyrobeného zařízení. Další práce byly z oblasti výpočetní techniky a 3D modelování. Jedna z prací, zaměřená na návrh plánu pracoviště CNC stroje, byla například zpracovávána pro firmu VANAD. Mezi zajímavé práce patřily třeba zvedáky a stojany na motocykl, sportovní a posilovací náčiní, hydraulická štípačka na dřevo, dřevěné piškvorky, kulečník, modely mechanismů atd. Podle mínění všech zúčastněných i podle celkového hodnocení, nejlepší prací byla pásová bruska na dřevo, jejímž autorem byl žák Martin Trpišovský. Žáci tím svým následovníkům nasadili laťku pro další školní rok velmi vysoko.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.