Ohlédnutí za maturitami třídy S4

Ohlédnutí za maturitami třídy S4

Ohlédnutí za maturitami třídy S4

V týdnu od 22. do 26. května 2017 se konaly ústní, profilové, maturitní zkoušky třídy S4. Profilovou část maturitní zkoušky konalo celkem 26 studentů.

V týdnu od 22. do 26. května 2017 se konaly ústní, profilové, maturitní zkoušky třídy S4. Profilovou část maturitní zkoušky konalo celkem 26 studentů.

V dopoledních hodinách se konaly ústní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, strojírenská technologie a stavba a provoz strojů. V odpoledních hodinách následovaly další zkoušky, které zahrnovaly také obhajoby dlouhodobých maturitních prací.

Mezi nejdelší zkouškové dny patřilo úterý 23. května, kdy zkušební komise vyhlašovala výsledky až před 19:00 hod. Ale na pozitivní hodnocení od paní předsedkyně Ing. Mileny Škvorové ze SPŠ Kladna si každý student velmi rád počkal :)

Úspěšnost z profilové části maturitní zkoušky třídy S4 byla v prvním kole 96%.

Celkově se studentům dařilo i ve státní části maturitních zkoušek a při praktické zkoušce. Všichni studenti (100%) uspěli z písemné práce z českého jazyka, z písemné práce a didaktického testu z anglického jazyka a z praktické maturity.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 2. června 2017 od 10:00 hod. na radnici města Čáslav. Všichni rodiče a přátelé školy jsou srdečně vítáni.

Všem absolventům gratulujeme k vynikajícím výsledkům a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu, v odborné technické praxi a v osobním životě.

pozn.

Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování svým kolegům, kteří studenty v průběhu školních let vzdělávali a formovali jejich osobnost. Úspěšnost maturitních zkoušek, za všechny maturanty, byla v tomto školním roce 94%. Děkuji a přeji nám další úspěšné studenty a absolventy školy. 
Mgr. Věra Szabová, ředitelka školy

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.