Změny Školních řádů pro součásti SŠ a VOŠ

Změny Školních řádů pro součásti SŠ a VOŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,

dne 31. 8. 2015 školské rady Střední i Vyšší odborné školy schválily změny ve Školním řádu pro SPŠ a OA a Školním řádu pro VOŠ s platností od 1. 9. 2015.

 

Změny ve Školní řádu pro SPŠ a OA se dotýkají těchto oblastí:

I.  Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

II.  Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků

IV.  Přístup do areálu školy

V.  Organizační pokyny

VI.  Povinnosti žákovské služby ve třídě

IX.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Změny ve Školní řádu pro VOŠ  se dotýkají těchto oblastí:

II. PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

III. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

IX.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Studenti byli informováni o změnách školního řádu dne 1. 9. 2015 prostřednictvím třídních učitelů.

Rodiče jsou informováni o změnách školních řádů prostřednictvím webu, informačního systému BAKALÁŘI a svým podpisem seznámení potvrdí na plánovaných třídních schůzkách.

 

S pozdravem ze školy

 

Mgr. Věra Szabová

ředitelka školy

Ke stažení
ikonaŠkolní řád pro SPŠ a OA, čj. 1100-2015-VOPKH, platný od 1. 9. 2015
ikonaŠkolní řád pro VOŠ, čj. 1101-2015-VOPKH, platný od 1. 9. 2015

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.