Povolené pomůcky

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – DT

Českýjazyk a literatura – DT

žádné pomůcky

Cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – písemná práce

slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu / korespondenci

Slovník nesmí obsahovat:

  • základní charakteristiky vybraných typů textů (např. jak napsat formální dopis),
  • ukázky typů textů,
  • vhodné fráze, vhodná oslovení v dopisech nebo zakončení dopisů,
  • vepsané poznámky týkající se charakteristiky textů,
  • volně vložené texty (taháky).

 

Jiné standardní přílohy (např. mluvnice, seznam nepravidelných sloves, zkratky, obrázkové a tematické přílohy) jsou povoleny.

Český jazyk a literatura – písemná práce

pravidla českého pravopisu

Matematika

matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky (záložky či zvýrazněné pasáže nejsou zakázány).

 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoliv jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audiopřehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

 

Kontrola povolených pomůcek

  • MAT – pátek 28. 4. 2017  v 8.55 v učebně č. 12  Kp
  • ANJ – úterý 2.5. v 12.15 v učebně č. 55   Kl, Rd

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.