Důležité termíny - praxe žáků střední školy

Důležité termíny pro odbornou praxi tříd S2, S3, OA3 – školní rok 2017/2018

- termín odevzdání seznamu firem ke schválení: do 25. 1. 2018
- termín odevzdání vyplněné smlouvy: do 31. 3. 2018
- termín praxe: 21. 5. - 1. 6. 2018
- termín odevzdání zprávy z praxe a hodnocení: do  6. 6. 2018 !!! Ing. Valtrové
V případě neúčasti na odborné praxi nebo neodevzdání zprávy z praxe je žák neklasifikován z předmětu PRAXE (S, OA).

Dohody o zajištění odborné praxe a jiné související tiskopisy jsou k dispozici u Ing. E. Křížové (kabinet č. 31, budova A, přízemí).
Veškeré informace o odborné praxi (termíny, podmínky, adresy firem atd.) získáte u Ing. Blanky Valtrové (kabinet č. 5, budova A, přízemí).

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.