Seznam předmětů SŠ - 2017/2018

Abecední seznam předmětů.

Seznam předmětů

 

AEL

Autoeletronika

ANJ

Anglický jazyk

ATK

Automobily a karosérie

AUT

Automatizace

BAN

Bankovnictví

BIO

Biologie

BZK

Byznys komunikace

CAD

Cvičení CAD

CJK

Český jazyk a komunikace

CNC

Programování CNC strojů

DAS

Daňová soustava

DEJ

Dějepis

DNJ

Druhý německý jazyk

DOA

Diagnostika a opravy automobilů

EKO

Ekonomika

EKS

Ekonomický seminář

ELE

Elektrotechnika

FYZ

Fyzika

HOZ

Hospodářský zeměpis

CHB

Chembio

CHE

Chemie

ICT

Informační a komunikační technologie

ISP

Informační soustava podniku

KAJ

Konverzace v anglickém jazyce

KNJ

Konverzace v německém jazyce

KOM

Kontrola a měření

LEV

Literární a estetická výchova

MAT

Matematika

MEC

Mechanika

MCH

Mechatronika

MTC

Cvičení z matematiky

MTS

Matematický seminář

NEJ

Německý jazyk

OBN

Občanská nauka

PEK

Písemná a elektronická komunikace

PRA

Praxe

PRV

Právo

PSY

Psychologie

PTE

Přístrojová technika

RUJ

Ruský jazyk

SJM

Systémy jakosti a metrologie

SPJ

Španělský jazyk

SPK

Společenská kultura

SPS

Stavba provoz strojů

STT

Strojírenská technologie

SVS

Společenskovědní seminář

TEV

Tělesná výchova

TTD

Tvorba technické dokumentace

TVD

Tělesná výchova

TVH

Tělesná výchova

UCE

Účetnictví

ZEM

Zeměpis

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.