Systém Bakaláři

Systém Bakaláři

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 využívá informační systémem BAKALÁŘI.

 

Informační systém Bakaláři škole mimo jiné umožňuje:

 • Vedení školní matriky
 • Zpracování rozvrhů a suplování
 • Vedení elektronické třídní knihy
 • Evidenci docházky žáků
 • Evidenci průběžného a celkového hodnocení žáků
 • Komunikaci s rodiči žáků a s žáky

Distribuce hesel žákům střední školy a jejich rodičům

 • Žáci obdrží heslo do IS Bakaláři při nástupu do studia od svého třídního vyučujícího
 • Rodiče obdrží hesla do IS Bakaláři na informativním setkání rodičů budoucích prvních ročníků (vždy ve druhé polovině června).
 • Rodiče, kteří chtějí získat heslo do IS v průběhu roku (první přístup), si heslo musí vyzvednout na sekretariátu školy (proti podpisu).

Postup při ztrátě hesla

 • Zapomene-li žák nebo rodič své přihlašovací údaje, může si nechat vygenerovat nové údaje ve studijním středisku nebo na sekretariátu.

Přístup k IS Bakaláři

 • Z webových stránek školy. V horní (první) nabídkové liště odkaz Bakaláři pro přístup do celého systému nebo odkaz Rozvrh pro přístup k rozpisu výuky.
 • U mobilních zařízení je možnost nainstalovat si aplikaci Bakaláři, kterou získáte zdarma na Obchod Play.  

Přejeme všem uživatelům Informačního systému Bakaláři mnoho spokojenosti při jeho používání.

 

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.