Absolutoria - bližší informace

Absolutorium je zkouška, která ukončuje tříleté vzdělávání na Vyšší odborné škole. 


Úspěšným vykonáním absolventských zkoušek student získává Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s právem užívat titul Diplomovaný specialista, zkratka DiS., která se píše za jménem.
Studenti také získávájí europass s přehledem všech získaných hodnocení po dobu studia v jazyce českém i anglickém.

Absolutorium, jako zkouška, se zkládá z obhajoby Absolventské práce, zkouškou s cizího jazyka (anglického nebo německého)zkoušky z odborných předmětů. 
Okruhy otázek zkoušky z odborných předmětů jsou slozeny z průřezu znalostí několika stěžejních odborných předmětů. 

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.