Absolutoria třídy VS3E

Absolutoria třídy VS3E

Absolutoria třídy VS3E

Ve dnech 19. - 22. června 2017 se konaly závěrečné zkoušky třídy VS3E - zkoušky z absolutoria studentů III. ročníku vyšší odborné školy, prezenční formy vzdělání.

Absolutorium zahájil v pondělí 19. června 2017 v aule třídní vyučující Ing. Milan Frýba. Předsedkyní zkušební komise byla paní Ing. Jana Schölzová z VOŠ Chotěboř.

Studenti konaly zkoušky z odborných předmětů ekonomické profilace Management a personalistika a Účetnictví a finance podniku, před komisí obhajovali absolventskou práci a skládali zkoušku z cizího jazyka.

Diplomy "diplomovaný specialista v oboru", vysvědčení o závěrečné zkoušce a Europassy v českém a anglickém jazyce si studenti převzali v pátek 23. června 2017 v hudebním sále Základní umělecké školy Čáslav. K příjemné atmosféře přispěli spokojení absolventi, učitelé, rodiče i hudební doprovod pana Bc. Filipa Jerieho.

Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů na další cestě životem.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.