Byli jsme v AVE

Byli jsme v AVE

Byli jsme v AVE 

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se třída VS2E zúčastnila exkurze na řízené skládce společnosti AVE CZ v Čáslavi. Jednalo se o exkurzi v rámci předmětu řízení výroby (RVB) zaměřenou na logistické procesy ve firmě a zpětnou logistiku.

Na úvod jsme se od pracovnice AVE, která nás firmou provázela, dozvěděli obecné informace o historii firmy a skládky, odpadovém hospodářství v ČR, konkurenci firmy a další zajímavé údaje, například o zpětném odběru. Poté následovalo seznámení s hlavním objektem AVE v Čáslavi, se skládkou. Mohutná skládka skrývá různé druhy odpadu, které jsou rozděleny do vlastních koridorů, a s každým druhem odpadu se nakládá dle daných předpisů. Poté jsme se přesunuli do části zpracovávání odpadů z plastu a papíru. Na třídičce pracuje v jedné směně cca 10 lidí. Hlavním nástrojem v této části je obří lis, který zpracovává vytříděný odpad do formy obřích balíků, s kterými lze dále pomocí vysokozdvižných vozíků snadno manipulovat. Recyklovaný odpad odběratelé AVE dále zpracovávají a využívají pro výrobu papíru, vláken a dalších materiálů. Co se týče třídění plastů, tak v AVE se o něj stará tým lidí, který kontroluje plastový odpad na páse třídičky a rozděluje je podle nastavených parametrů. Z objektivního a vzdělávacího hlediska lze exkurzi hodnotit jako úspěšnou, nicméně někteří spolužáci by jistě namítli, že zápach skládkových plynů jim tuto exkurzi poněkud znepříjemnil.

Text: Marek Pospíšil VS2E

Foto: Kateřina Rolencová VS2E

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.