Film o VOŠ: Jak se natáčel film o VOŠ?

Film o VOŠ: Jak se natáčel film o VOŠ?

Bude to již rok, co se ve škole točil film o studiu na vyšší odborné škole. Všechny záběry byly pořízeny v průběhu dvou perných studijních dnů. Natáčely se ukázky z výuky denní i kombinované formy studia.

S kameramanem, panem Klímou, velmi úzce spolupracovali studenti, učitelé i pomocný personál. Chtěli jsme ukázat všechno: výuku cizích jazyků, ekonomiky, informačních technologií, automatizace aj. Divák může nahlédnout nejen do klasických učeben, laboratoří, přednáškové místnosti, ale také například do kabinetu, školní jídelny nebo školní knihovny, kde probíhaly rozhovory s vyučujícími. Zajímavé pohledy na okolí školy jsou přímo ze střechy budovy, odkud se natáčely příjezdy studentů ke škole. Pan Klíma si také musel přivstat, aby zvěčnil nápad se svítáním a stmíváním nad budovou školy.

Nejdůležitějšími aktéry byli samozřejmě naši studenti. Na kameru mluvili o odborných praxích v podnicích, o zkušenostech ze zahraničí v rámci programu ERASMUS, popisovali činnosti spojené s fiktivními firmami. Studenti kombinované formy studia, naši „dospělí studující“, také hovořili o propojení studia se svým zaměstnáním, o přístupu pedagogů ke studentům i využití získaných znalostí v praxi.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.