Film o VOŠ: Vzpomínky našich studentů a absolventů školy

Film o VOŠ: Vzpomínky našich studentů a absolventů školy

Lenka Kratochvílová – studentka III. ročníku VOŠ

„Na natáčení jsem reagovala pozitivně. Bylo to velmi zajímavé a obzvláště, když pak výsledný film vidíte v kině. Zajímavé pro mne bylo vidět práci kameramanů, kteří v určitých chvílích dělali "psí kusy“, aby měli dobré záběry.

Ve filmu hovořím na kameru v aule před spolužáky, což ze začátku nebylo příjemné - byla jsem hodně nervózní a výrazné světlo mi svítilo do očí ... Celkově však rozhovor s režisérem i celé natáčení bylo pro mne zajímavou zkušeností a osvětlení musí přežít každá filmová hvězda J“

 

Martina Šklíbová – absolventka VOŠ

„Ráda vzpomínám na natáčecí den. Byla to zábava a bylo to něco jiného, než výuka. Ještě teď mám úsměv na tváři, když pan Frýba říká, že jsme jako jeho děti. Při natáčení jsem poznala i studenty z kombinované formy vzdělávání a z nižších ročníků. Bylo to fajn.“

 

Tomáš Falta – absolvent kombinované formy VOŠ

„Natáčecí den jsme se spolužáky zhodnotili jako vydařený a s odstupem času rád na školu vzpomínám. Vzpomínám na některé zajímavé přednášky i na plodné a přínosné diskuse. Mně osobně studium na VOŠ dalo rozhled a rozlet - nejen po pracovní stránce, i když po té nejvíce. Zejména v získání nových pohledů na pracovně-právní vztahy, v získání informací pro můj pracovní obor, jež je totožný se studijním, také ve zvýšení sebevědomí no a v neposlední radě i pokračování ve studiu na VŠ.“

 

Jakub Vejtruba – absolvent VOŠ

„Pokud si mohu dovolit zpětnou vazbu k natáčení videa, tak si nejvíce vzpomenu na učitele.

Ve škole jsem měl rád učitele, kteří se zajímali o studenty, byli s nimi ochotni komunikovat a diskutovat, a to v obou směrech (učitel – student), což považuji za velkou výhodu. Další výhodu VOŠ vidím v tom, že bývá ve třídě méně studentů, než je tomu např. na vysoké škole a učitelé tak mohou studentům věnovat více času.“

 

Monika Lešková – studentka kombinované formy VOŠ

"Natáčení bylo pro mě příjemným zpestřením dne a ráda jsem pomohla škole s její propagací. Čáslavská VOŠ, její učitelé i prostředí, mi za 3 roky mého studia velmi "přirostli k srdci" a tuto školu mám ráda."

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.