Hodnotící pohovory zaměstnanců

Hodnotící pohovory zaměstnanců

Hodnotící pohovory zaměstnanců

V úterý 20. prosince 2016 studenti II. ročníku VOŠ bilancovali půlrok svého podnikání. Ve fiktivních firmách se konaly závěrečné hodnotící pohovory.

Každý ředitel firmy zrealizoval se svými zaměstnanci hodnocení dosavadní práce. Jednotliví zaměstnanci prezentovali své konkrétní aktivity, které vykonali v podzimním období a následně si vyslechli své hodnocení od nadřízeného. Na závěr byli hodnoceni ředitelé jednotlivých fiktivních firem, kteří potom hodnotili činnost generální ředitelky.

Není jednoduché se umět pochválit (co se mi ve firmě povedlo) a není jednoduché si přiznat neúspěch (co se nepovedlo nebo mohlo být lepší) nebo přijmout kritiku, ale je velkým osobním rozvojem se ze všeho minulého poučit. 

Manažerská a personální práce v realitě, byť v té fiktivní, není jednoduchá ... Firmám a jejich ředitelům přejeme další půlrok úspěšného podnikání.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.