Obchodování na Veletrhu fiktivních firem

Obchodování na Veletrhu fiktivních firem

Obchodování na Veletrhu fiktivních firem

Fiktivní firmy spustily své obchodování v pátek 9. prosince 2016 v sále Nové scény Dusíkova divadla. V 9:00 hod. byl Veletrh fiktivních firem zahájen úvodním slovem generální ředitelky společnosti KONDOR, a.s. Jaroslavy Pourové a následně se představilo všech šest fiktivních firem.

Jednatelé prezentovali své společnosti. Návštěvníkům doporučovali vlastní výrobky či služby, upozorňovali je na zaváděcí ceny a zvali je ke svým prezentačním stánkům.

Každý návštěvník obdržel u vchodu fiktivní peníze, za které mohl nakupovat u jednotlivých společností. Obchodní oddělení si následně vedla evidenci tržeb prodaných výrobků a služeb.

Mezi návštěvníky veletrhu se také pohybovali "hodnotitelé", kteří sledovali průběh obchodování v jednotlivých firmách a vyjadřovali se např. k předmětu podnikání a konkurenceschopnosti, k marketingu, firemní kultuře či k managementu.

Mezi hodnotiteli byli:

Mgr. Daniel Mikš, místostarosta města Čáslav

PaedDr. Vladimír Krieg, člen akreditační komise pro vyšší odborné školy, MŠMT ČR

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Ing. Jana Školudová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní (absolventka SŠ a VOŠ Čáslav)


Obchodování na Veletrhu fiktivních firem bylo zakončeno ve 12 hod. Zhodnocení dopolední akce pronesl Dr. Krieg a Dr. Kantorová. Závěrečné slovo patřilo Ing. Milanu Frýbovi a Mgr. Věře Szabové, ředitelce školy.

 

Vedení školy děkuje hostům za zpětnou vazbu k projektové výuce fiktivních firem, děkuje studentům za realizaci Veletrhu a velké poděkování patří Ing. Milanu Frýbovi za přípravu, organizaci a průběh celé akce.

 

Info také na regionálním zpravodajství svoboda.info: http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/foto_na-veletrhu-fiktivnich-firem-nabizeli-sve-vyrobky-i-sluzby-29338/ 

a na facebook Města Čáslav: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1251765541564614.1073741931.236101313131047&type=3%20

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.