Personální práce ve fiktivních firmách

Personální práce ve fiktivních firmách

Personální práce ve fiktivních firmách

V úterý 30. května 2017 v odpoledních hodinách proběhly závěrečné hodnotící pohovory ve fiktivních firmách studentů II. ročníku VOŠ.

Ředitelé jednotlivých firem, společně s generální ředitelkou společnosti Kondor, a.s. Jaroslavou Pourovou, hodnotili půlroční práci svých zaměstnanců ve firmě.

V rámci hodnotících pohovorů studenti/zaměstnanci nejdříve prováděli sebehodnocení, a to v oblastech kvality a spolehlivosti odevzdávaných úkolů, samostatnosti, zodpovědnosti a práci v týmu. Svými nadřízenými byli "zaměstnanci" vyzváni, aby definovali své hlavní úkoly a zhodnotili jejich plnění. Zajímavé byly otázky, které se týkaly očekávání svého ohodnocení nadřízenými či možnosti svého dalšího rozvoje, nebo kde vidí zaměstnanci prostor ke svému zlepšení.

Na závěr ředitelé firem ohodnotili studenty/zaměstnance odměnou (fiktivními finančními prostředky) a klasifikačním zápočtem. Všechny firmy úspěšně zakončily své roční podnikání.

V této části projektové výuky předmětu "Fiktivní firmy" je kladen důraz právě na personální práce, a to z důvodu modelace praktických aktivit, které studenty připravují na praxi v oblastech managementu a personalistiky.

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.