VOŠ Čáslav se prezentovala na Konferenci vyšších odborných škol v Praze

VOŠ Čáslav se prezentovala na Konferenci vyšších odborných škol v Praze

Ve dnech 12. - 13. dubna 2016 se v kongresovém sále hotelu Olšanka konala Konference vyšších odborných škol k 20. výročí "Odbornost pro praxi".
Cílem konference byla diskuse o postavení vyšších odborných škol ve školském systému, představení role VOŠ z pohledu zaměstnavatelů, uplatnitelnost absolventů VOŠ na trhu práce a zkušenost s absolventy VOŠ v praxi.


Akce se konala pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Hospodářské komory České republiky.

Mezi prezentujícími byli zástupci Ministerstva školství, práce a zdravotnictví, Unie zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, zástupci ČŠI, NIDV, NUV, OP VVV, zástupci České konference rektorů i Akreditační komise VOV; dále potom zástupci zaměstnavatelů a úspěšní absolventi VOŠ.

Ministryně školství, Kateřina Valachová v almanachu k 20. výročí VOŠ uvedla: "I přes silnou konkurenci vysokých škol a klesající počet absolventů středních škol mě těší zájem zaměstnavatelů o absolventy vyšších odborných škol a věřím, že vyšší odborné školy budou i nadále nedílnou součástí českého vzdělávacího systému."

VOŠ Čáslav bude i v následujících letech poskytovat svým studentům kvalitní odborné vzdělávání, a to podle nové akreditace vzdělávacího programu 39-41-N/02 Výrobní a řídící systémy podniku, schválené pro období 2016 - 2022.

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.