Erasmus - dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + a následnou komunikaci s partnerskou vzdělávací institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) a motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě do 18 prosince. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a schopnosti v logickém sledu.

  • Osobní údaje
  • Vzdělání a absolvované kurzy (úroveň vzdělání je uváděna podle mezinárodní stupnice ISCED; např. střední vzdělání s maturitou = ISCED 3A, vyšší odborné vzdělání = ISCED 5B)
  • Pracovní zkušenosti
  • Výčet vašich schopností a dovedností získaných vzděláváním, v pracovním procesu i běžném životě (jazykové dovednosti se uvádějí podle Evropské stupnice pro sebehodnocení)

 

Motivační dopis doplňuje a rozvádí takové informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.

  • Představte se – jméno, věk, národnost
  • Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi
  • Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti
  • Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)
Ke stažení
ikonaEuropass CV-šablona En
ikonaEuropass CV pokyny
ikonaERASMUS jazyková úroveňEvropské jazykové úrovně – stupnice pro sebehodnocení
ikonaEuropass CV_šablona De
ikonaEuropass CV_vzor En

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.