Erasmus - partnerské organizace

Vyšší odborná škola Slovenj Gradec

Škola byla založena 6.1.2000 jako součást Školského centra, které v sobě slučuje gymnázium a několik středních odborných škol.
Obor vzdělávání Vyšší odborné školy SG nabízí svým studentům následující studijní programy:
- Asistent manažera
- Ekonom
- Účetní

Škola spolupracuje s mnoha podniky a vzdělávacími institucemi ve Slovinsku i v zahraničí. Škola se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Erasmus a jejich prostřednictvím zajišťuje mobility učitelů a pracovní stáže pro studenty.

Zaragoza

Hlavní město Aragonie je se svými 600 000 obyvateli pátým největším městem Španělska. Zaragoza je městem čtyř kultur, které během historie zformovaly jeho současný charakter. Bylo založeno Ibery na soutoku řek Ebro, Huerva a Gállego, ovládáno Římany a Araby, aby se poté stalo hlavním městem rozsáhlého křesťanského království Aragonie.

Zaragoza 21. století je moderním evropským městem rozkládajícím se na obou březích řeky Ebro. Centrum města je vyhrazeno pro muzea, kina, divadla a nákupní centra. Město se dynamicky rozrůstá o nové rezidenční čtvrti s rodinnými domy, což podněcuje stavbu dalších zábavních a nákupních center na jeho okraji.Více jak polovina obyvatel pracuje ve službách. Zaragoza se stala sídlem pro ústředí podniků jako jsou Adidas, Schindler, Valeo, Siemens, Sabeco atd. Podniky zaměřené na výrobu automobilů (Opel), strojírenství, elektroniku a papírnictví se usadily v průmyslových zónách na periferii.

Nelze opomenou ani zemědělskou výrobu, která svou produkcí obilí, ovoce a oliv výrazně podporuje ekonomiku Aragonie.

Universidad SAN JORGE

Univerzita sídlí v novém moderním „campusu" vzdáleném 10 km od městského centra. Byla založena v roce 2005. Má dvě fakulty, dvě výzkumná pracoviště, 500 studentů a 40 pedagogů.

Fakulta komunikačních věd

Svou činnost zahájila v akademickém roce 2006-2007. Dělí se na tři oddělení se zaměřením na žurnalistiku, marketing, propagaci a reklamu.

Fakulta technická

Její dvě oddělení se zaměřují na výpočetní techniku a IT management. Fakulta pracuje od roku 2005 ve Walga, což je technologický park umístěný v oblasti Huesca a sídlo velkého množství firem specializujících se Internet, telekomunikace a e-commerce.

Součástí školy jsou i instituty postgraduálního studia v oblastech životního prostředí, obchodu a společenských věd.

Podrobné informace: www.usj.es

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.