Seznam předmětů na VOŠ

Abecední seznam předmětů včetně zkratek předmětů.

ANJ

Anglický jazyk

AVS

Automatizace výrobních systémů

BAN

Bankovnictví

BSJ

Budování a posuzování systémů jakosti

CAD

CAD projekty

DAE

Daňová evidence

DAS

Daňová soustava

DCJ

Druhý cizí jazyk (ruský, německý, španělský)

DMZ

Dopravní stroje a manipulační zařízení

DOP

Dopravní prostředky

EKC

Ekonomická cvičení

EKS

Ekonomie ve strojírenství

ERG

Ergonomie

ETE

Ekonomické teorie

EVP

Etika v podnikání

FIF

Firemní finance

FIG

Firemní grafika

FIN

Finance

ICT

Informační a komunikační technologie

ISP

Informační soustava podniku

JSS

Jakost a spolehlivost strojů

KOD

Komunikativní dovednosti

KVS

Kontrola výrobních strojů

MNM

Management marketingu

MAC

Manažerská cvičení

MAE

Manažerská ekonomika

MAN

Management

MAR

Marketing

MAT

Matematika

MAC

Matematická cvičení

MRS

Marketing služeb

MUC

Manažerské účetnictví

CIJ - NJ

Německý jazyk

PRA

Odborná praxe

PER

Personální management

PPJ

Počítačová podpora jakosti

PPM

Počítačová podpora metrologie

PEK

Průmyslová ekologie

PPR

Psychologie prodeje

PRK

Průmyslová ekologie

PRV

Právo

PRJ

Projekt

PTE

Přístrojová technika

RPJ

Řízení projektů

RVB

Řízení výroby

SDP

Servis a diagnostika dopravních prostředků

SJM

Systémy jakosti a metrologie

SME

Strojírenská metrologie

SMG

Strategický management

SOC

Sociologie

TEC

Technická cvičení

TMT

Technologie a materiály

TOU

Technologie oprav a údržby

TRB

Tribotechnika

UCP

Účetnictví podniku

PSY

Úvod do psychologie

VMS

Vybraná stati z mechaniky a strojů

ZKB

Zkušebnictví

ZMP

Zákládání malých podniků

ZPH

Základy pneumatiky a hydrauliky

ZPS

Zabezpečení provozuschopnosti

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.