Studijní obor: Technické lyceum - průmyslový design (kód oboru: 78-42-M/01)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Průmyslový design je specializací oboru Technické lyceum. Je určen pro chlapce i dívky. Absolvent je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Profesionální činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v designérských ateliérech a vývojových pracovištích.

Vzdělávací program obsahuje širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou některých všeobecně vzdělávacích a přírodovědných předmětů. Odbornou část vzdělávání pak představují předměty zaměřené na tvorbu návrhů výtvarného řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků. Pomocí CAD systémů pak žáci tyto návrhy převádí do podoby technické dokumentace a seznamují se se základními technickými podmínkami pro praktickou realizaci výrobku.

Cílem studia je vychovat absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, to znamená navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Důraz je kladen na týmovou spolupráci s vlastními kreativními přístupy a na hledání nekonvenčních forem a postupů. Praktická témata zadávaná studentům vycházejí z cílů výuky a jsou doplňována konkrétními požadavky z praxe nebo tématy vypisovanými v soutěžích.

Ke stažení
ikonaUčební plán TLTechnické lyceum - průmyslový design - učební plán dle ŠVP

Novinky

10.01.2018

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4

Maturitní ples studentů tříd S4 a OA4 se uskuteční v pátek 19. ledna 2018 od 19:00 hod. v hotelu Grand Čáslav.

Cena: 200,- stání, 240,- Kč sezení 

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.

Změny rozvrhu

01.09.2016

Viz horní okraj stránky - rozvrh.

Nejčtenější

01.12.2017
Prázdniny a státní svátky ve školním roce 2017/...
celý článek
09.01.2018
Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav...
celý článek

Média

31.08.2016