Informace o přijímání uchazečů na vyšší odbornou školu pro školní rok 2018/2019

Vážení uchazeči o studium,

jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme tyto možnosti studia:

v denní formě studia:      
    Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika     
    Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku     
    Technické zaměření s profilací Řízení jakosti a metrologie     
    Technické zaměření s profilací Údržba a servis techniky    

v kombinované formě studia:
    Ekonomické s profilací Management a personalistika
    Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku  
    Technické s profilací Řízení jakosti a metrologie

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 80 uchazečů na denní formu a 60 uchazečů na kombinovanou formu studia. 

 

Další informace:

Kdo se může přihlásit ke studiu?
Absolventi středních škol, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí nejpozději ve školním roce 2016/2017 střední školu a získali/jí maturitní vysvědčení.

Komu a kdy odevzdat přihlášku?
Uchazeči zasílají přihlášku na adresu školy, tj. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav, popř. ji odevzdávají ve studijním a tiskovém středisku školy.
Pro I. kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 5. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Pro II. kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. 7. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Jak a co vyplnit?
Tiskopis přihlášky SEVT č. 491521.
Klasifikace uvedená na zadní straně přihlášky nemusí být vyplněna. Musí být ale přiloženy úředně ověřené kopie požadovaných vysvědčení. Požadovaná vysvědčení pro denní formu studia jsou vysvědčení posledního ročníku střední školy a maturitní vysvědčení, pro kombinovanou formu je to pouze maturitní vysvědčení.
V přihlášce v kolonce vzdělávací program vyplňte obor i zaměření. V záhlaví přihlášce zaškrtněto formu vzdělávání (denní nebo kombinovanou).
Škola nepožaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Nezapomeňte na podpis uchazeče.

K přihlášce případně přiložte potvrzení:
- o vašem umístění v matematické, fyzikální a jazykové olympiádě v okresních a vyšších kolech
- že se jedná o osobu se zdravotním postižením

Termín konání přijímacího řízení (dále jen PŘ)
I. kolo - ve středu 27. 6. 2018 pro denní i kombinované studium
II. kolo - proběhne v posledním srpnovém týdnu, přesný termín bude stanoven později
další kola přijímacího řízení jsou případně otevřena dle počtu volných míst.

Za jakých podmínek proběhne přijímací řízení?
Uchazeči o kombinovanou formu studia VOŠ vykonávají přijímací pohovor.
Uchazeči o denní formu studia budou přijímáni pouze na základě hodnocení známek ze střední školy (4. ročník a maturitní vysvědčení).

Uchazeči o kombinovanou formu studia budou k přijímacímu řízení (PŘ) písemně pozváni:
- pro I. kolo - nejpozději 14 dnů před konáním PŘ
- pro II. a další kola – nejpozději 7 dní před konáním PŘ
a zároveň jim budou sděleny další podrobnosti k průběhu PŘ.

Přijímací pohovor probíhá před tříčlennou komisí.  
Administrativní poplatek 300,- Kč za přijímací řízení lze platit převodem na účet školy (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče) nebo hotově v den přijímacího řízení.

Uchazeči o denní formu studia musí doložit do dne přijímacího řízení všechny požadované náležitosti pro přijetí. Tj. Správně vyplněnou přihlášku, ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy, vyplněný osobní dotazník, zaplacen administrativní poplatek 300,- Kč. Administrativní poplatek lze platit převodem na účet školy (variabilním symbolem je rodné číslo uchazeče) nebo zaplatit v hotovosti v kanceláři ekonomky školy. Nejzazší termín pro přijetí poplatku je den přijímacího řízení.

Vydání a odeslání rozhodnutí o výsledku PŘ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sps-caslav.cz) do 7 dnů po konání PŘ nebo ode dne rozhodnutí, pokud se PŘ nekoná.
Toto rozhodnutí bude také zveřejněno do 7 dnů na vývěsce školy ve vchodu do budovy A. V rozhodnutí jsou uchazeči zveřejněni pod svým registračním číslem.

Písemná rozhodnutí se dle vyhlášky MŠMT ČR z roku 2015 už poštou nerozesílají.  

 

Ke stažení
ikonaPřihláška pro studium na VOŠ - předvyplněná

Novinky

06.11.2017

Přednáška firmy Kovolis Hedvikov a.s.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 10:55 hod. Přednáška je určena studentům třídy V2E.

27.09.2017

Kroužky v rámci projektu CPTO pro žáky ZŠ - 23. 11. 2017

Kroužky pro žáky ZŠ v rámci projektu CPTO. Čas konání: 15:15 hod. - 16:45 hod. v učebnách školy.