Den středoškolákem

Den středoškolákem

Den středoškolákem

KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

V pátek 1. listopadu 2019 se konala ve škole akce „Den středoškolákem“, kterou připravili učitelé odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětů.

Žáci ze ZŠ Uhlířských Janovic, ZŠ Vrdů a ZŠ Golčova Jeníkova měli možnost poznat prostředí školy, učebny, laboratoře i učitele a studenty školy. Formou krátkých workshopů a soutěží se seznámili s oblastmi finanční gramotnosti, psaní na klávesnici, kreslení v CAD, programování CNC strojů, robotizace, průmyslového designu, diagnostiky automobilů a cizích jazyků.

Na závěr celé akce byly aktivity týmů vyhodnoceny a nejúspěšnější z nich dostaly zajímavé dárky, které škole věnovaly spolupracující firmy. Akce se zúčastnilo přes 130 žáků.

Velké poděkování patří všem kolegům a studentům za přípravu, průběh a realizaci, dalším kolegům za zajištění výuky.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

 

Novinky

29.05.2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hodin (Matematika) a od 10:55 hodin Český jazyk a literatura.

 

Přijímací zkoušky probíhají podle následujících hygienických pravidel, která vycházejí z metodického pokynu MŠMT o „Ochraně zdraví na středních školách v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek“:

celý článek

Nejčtenější

28.05.2020
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2019/...
celý článek
05.05.2020
Příprava na maturitní zkoušky a absolutorium O...
celý článek
21.04.2020
Uvolňování opatření v oblasti školství S účinn...
celý článek

Média

31.08.2016