Dílničky pro mateřské školky

Dílničky pro mateřské školky

Dílničky pro mateřské školky

KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

V úterý 25. února 2020 se uskutečnila další ze série aktivit, které na naší škole připravujeme pro děti z mateřských škol. Nese název Dílničky pro MŠ a její náplní je hravou formou přiblížit dětem základy techniky.

Se svými učitelkami k nám přišlo dvacet dva capartů z Mateřské školky Masarykova Čáslav. Tito předškoláci měli možnost seznámit se s prostředím střední průmyslové školy a pod pedagogickým dohledem a dohledem studentů SŠ si vyzkoušeli mnoho praktických věcí. Po přivítání byli malí pracovníci rozděleni na dvě části a za doprovodu průvodců, kterými byli žáci naší školy, si jednotlivé skupinky postupně prošly třemi místy naší školy. Prvním zastavením byla školní dílna - truhlárna, kde si dětičky vyzkoušely zatloukání hřebíčků, pilování, hoblování a řezání. Dalším místem byla zámečnická dílna - zámečna, ve které děti poznávaly různá nářadí a vyzkoušely si zašroubovat šroubky a matičky nebo ohýbat plechy. Posledním místem návštěvy byla laboratoř elektro a automatizace, kde žáčci viděli, jakými pomocníky v technice jsou vzduch a elektrika, dále se seznámili s roboty, poznali sílu stlačeného vzduchu a zjistili, jak vypadá magnetické pole.

Na závěr byli malí pracanti od pedagogů i studentů/průvodců pochváleni za odvedenou práci v dílnách a domů si každý z nich odnesl malý dáreček - dřevěnou kostku, kterou vyrobili studenti SŠ v rámci odborné praxe. A také pamětní list a malou sladkou odměnu. 

Aktivita proběhla v rámci projektu IKAP – klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání.

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 

Klíčová aktivita KA 3: Podpora polytechnického vzdělávání

Novinky

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.

Nejčtenější

27.10.2020
V tomto článku naleznete nejenom důležité termí...
celý článek
30.09.2020
Základní dokumentace - školní řády, výroční zpr...
celý článek